Biografie

Wanneer ik een cartoon geslaagd vind? Als er tijdens het maken van een prent een grote glimlach op míjn gezicht verschijnt. Op ludieke wijze de aandacht vestigen op schrijnende situaties en dwalingen in onze maatschappij, en met name in de zorg, dát is waar het in mijn cartoons om draait. Met een kwinkslag de kijker op het verkeerde been zetten; de mensen aan het denken zetten.

Mijn cartoons ontstaan door anders tegen situaties aan te kijken. De truc is een voorval of affaire te vertalen in een treffende spotprent vol ironie, of, andersom, juist aandoenlijk. Gebruikmakend van heldere kleuren schets ik mijn typetjes in karakteristieke uitdrukkingen met herkenbare emoties. Kenmerkend voor mijn werk zijn verder het toepassen van pakkende, korte teksten. De oplettende kijker treft ook de regelmatig terugkerende plint of stoeprand.

Wekelijks een actuele cartoon produceren, waaronder vele voor Zorgportaal, en dit jarenlang… dat vergt discipline. Maar omdat ik er zelf zoveel plezier aan beleef, lukt het me nog steeds. Inmiddels ligt er een rijk aanbod aan prenten.